Grussorter

Grussorter

Grus finns i två olika sorter, Naturgrus och Bergtäkter.

Naturgrus betalar man skatt för då detta kommer från våra naturåsar som istiden hjälpt till att forma. Det utvinns ut våra naturåsar där de grävs fram och sorteras i olika fraktioner och går inte att få tag på vart som helst.

Den andra är Bergtäkt/Bergskross, här krossar man och spränger man berg till önskad fraktion. Bergkross är ett utmärkt material för anläggning, de krossade ytorna gör att gruset ”låser” när man packar det och blir oerhört stabilt.

Siffrorna som anges nedan i mm efter grusets namn hänvisar till kornstorleken på fraktionen i just den sorten.

De som ingår i Naturgrus är följande:

Sättsand 0-8mm

Används främst som underlag för plattsättning och som slitlager på gångvägar och grusplaner men kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Gårdsgrus 8-16mm

Kallas även gårdsingel eller ärtsingel, används till grusplaner och grusgångar.

Sandlådesand

Bakbar till sandlådan. Går även att använda ihop med dressjord för att laga en sliten och trasig gräsmatta

De som ingår i Bergtäkt är dessa:

Stenmjöl 0-2mm 

Används till fogning av marksten och plattor men också i kombination med dressjord för att laga en

Stenmjöl 0-4mm

Används främst som underlag för plattsättning men också fogning precis som 0-2. Kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Stenmjöl 0-8mm

Används främst som underlag för plattsättning och som slitlager på gångvägar och grusplaner men kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Väggrus 0-16mm

Används som slitlager på grusvägar men också som justeringslager när man gör förarbeten för tex asfaltering eller plattsättning.

Bärlager 0-32mm

Används för att täta underliggande grövre krossmaterial när man bygger en väg eller plan.

Makadam 8-16mm

För kapillärbytande lager tex under husgrund och fyllning runt dräneringsledningar.

Makadam 16-32mm

Kapillärbrytande lager under husgrunder.

Kullersten 150-250mm

Används som dekoration och till kullersten-beläggning, finns i flera storlekar men vanligt är mellan 150 mm till 250 mm. Kallas även Natursten.

Vikt ligger mellan ca 1600 – 1700 kg / 1 m3