Jordsorter

Stort sortiment och utlastning 7 dagar i veckan!

Gräsmattejord

Denna jord är lämplig som underlag till nysådd av gräsmatta och underlag för färdig gräsmatta som du köper på rulle och rullar ut.

Vid nysådd av gräs rekommenderar vi 7-10 cm tjockt lager så gräsrötterna har möjlighet att växa och rota sig, det gör också att gräset inte gulnar vid torka utan bibehåller fukten i marken.

Vår Gräsmattejord består av lera, sand, torv och kompost som blandas i ett sorteringsverk för att få den konsistens som efterfrågas.
Vi tar löpande prover på jorden för att kunna garantera att den håller rätt krav enligt tabell AMA


Vikt: 1 m3 = ca 1300 kg

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är den jordsort som vi rekommenderar till plantering av

Thuja och barrväxter, plantering av solitära buskar, alla sorters träd

och plantering av häckplantor. Jorden är rot-ogräsfri och grundgödslad.

Den innehåller lera, torvprodukter, sand och kompost.

Vikt: 1 m3  = ca 1200 kg

Vid plantering av häck av Thuja eller häckplantor rekommenderar vi att ni gräver dike som är 50cm djupt och 50cm brett, lägger i jord och sedan sätter Thuja eller häckplantan i nivå med marken och skapar en så kallad bombering med jorden från marknivå till stammen på plantan. Det blir som en kupning av jord från marknivå till plantan och du riskerar inte att få vatten stående i den nya planteringen utan vattnet rinner naturligt bort från plantan och inte in mot den.

 

Norelljord

Vår egen närproducerade jord.
Norelljorden passar för det mesta men framförallt;

  • Trädgårdsland
  • Pallkragar
  • Perenna-rabatter

Det går även jätte bra att använda Norelljorden till andra växter i trädgården, då rekommenderar vi en blandning med befintligt jord, 60% ny Norelljord och 40% av den befintliga jorden är en bra utgångpunkt när man blandar.

Jorden är ogräsfri, naturgödslad och innehåller lera, olika torvprodukter, sand, bark och kompost.

Vikt: 1 m3 = ca 1000 kg

Dressjord

Dressjorden som vi har på lösvikt är densamma som den vi säljer i säckar också.

En mycket finfördelad jord som är luftig och lätt.

Den innehåller harvtorv av olika fraktioner, bark och sand.

Den är gödslad med NPK 11-5-18 + mikroorganismer, innehåller olika sorters kalk och är även hönsgödslad.

Vid utläggning av dressjord på gräsmattan i samband med förbättringsarbete och reparationssådd rekommenderar vi att man lägger max ett cirka 15 - 20 mm tjockt lager. Detta för att gräset under inte skall kvävas och istället kunna tillgodose näring och förbättringsmöjligheter.

Vikt:  1 m3 = ca 800 kg

Täckbark

Den täckbark vi säljer är komposterad bark i storlek 10/40 mm. Den används till marktäckning i rabatter, planteringar och liknande. Används för att motverka etablering av ogräs och verkar också genom att tillföra värdefulla mullämnen till jorden. Ogräsbekämpning med täckbark som marktäckare ger lägre kostnader mot andra metoder som manuell bekämpning.

Det går att lägga på täckbark i rabatten och planteringar hela året.


Täckbark är inte bara pricken över i:et i din rabatt, utan hjälper även till att bevara fukten, skydda känsliga växter och återger mullhalten i jorden.

Vikt: 1 m3 = ca 600 kg