Jordsorter

Jordsorter

Stort sortiment och utlastning 7 dagar i veckan!

Gräsmattejord

Vår Gräsmattejord består av lera, sand, torv och kompost som blandas i ett sorteringsverk för att få den konsistens som efterfrågas.
Vi tar löpande prover på jorden för att kunna garantera att den håller rätt krav enligt tabell AMA
Vikt: 1 m3 = ca 1300 kg

Trädgårdsjord E

Vikt: 1 m3  = ca 1200 kgVid plantering av häck av Thuja eller häckplantor rekommenderar vi att ni gräver dike som är 50cm djupt och 50cm brett, lägger i jord och sedan sätter Thuja eller häckplantan i nivå med marken och skapar en så kallad bombering med jorden från marknivå till stammen på plantan. Det blir som en kupning av jord från marknivå till plantan och du riskerar inte att få vatten stående i den nya planteringen utan vattnet rinner naturligt bort från plantan och inte in mot den. 

Norelljord

Vikt: 1 m3 = ca 1000 kg

Dressjord Vikt:  1 m3 = ca 800 kg Täckbark

Den täckbark vi säljer är komposterad bark i storlek 10/40 mm. Den används till marktäckning i rabatter, planteringar och liknande. Används för att motverka etablering av ogräs och verkar också genom att tillföra värdefulla mullämnen till jorden. Ogräsbekämpning med täckbark som marktäckare ger lägre kostnader mot andra metoder som manuell bekämpning.Det går att lägga på täckbark i rabatten och planteringar hela året.
Täckbark är inte bara pricken över i:et i din rabatt, utan hjälper även till att bevara fukten, skydda känsliga växter och återger mullhalten i jorden.Vikt: 1 m3 = ca 600 kg