Jordsorter lösvikt

Jordsorter i lösvikt

Vårt utbud av jordsorter i lösvikt

Vi hjälper dig hitta rätt jordsort i lösvikt för din trädgård och erbjuder utlastning 7 dagar i veckan. Välj mellan gräsmattejord, trädgårdsjord E naturgödslad, trädgårdsjord E, Norelljord, dressjord, barkmull, rhododendronjord och täckbark.

Frågor?

Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt jordsort i lösvikt för just din trädgård.

JORDSORTER I LÖSVIKT

norellsträdgårscenter-jordlösvikt

GRÄSMATTEJORD

Vår Gräsmattejord består av lera, sand, torv och kompost som blandas i ett sorteringsverk för att få den konsistens som efterfrågas. Vi tar löpande prover på jorden för att kunna garantera att den håller rätt krav enligt tabell AMA.

Gräsmattejord, vikt: 1 m3 = ca 1 300 kg

Trädgårdsjord E

Vid plantering av häck av Thuja eller häckplantor rekommenderar vi att ni gräver dike som är 50cm djupt och 50cm brett, lägger i jord och sedan sätter Thuja eller häckplantan i nivå med marken och skapar en så kallad bombering med jorden från marknivå till stammen på plantan. Det blir som en kupning av jord från marknivå till plantan och du riskerar inte att få vatten stående i den nya planteringen utan vattnet rinner naturligt bort från plantan och inte in mot den.

Trädgårdsjord E, vikt: 1 m3  = ca 1 200 kg

Trädgårdsjord E naturgödslad

E-jord naturgödslad är en fin och rotogräsfrijord. Jorden används för plantering av träd, perenner buskar och barrväxter. Naturgödslade ejorden kan användas året runt. Jorden är sandblandad lerjord som ger både dränering och bra fukt och näringsförhållanden för jorden.

Trädgårdsjord E naturgödslad, vikt ca 1 200 kg/m3

Norelljord (Frilandsjord)

Norelljord (Frilandsjord) är mycket mullrik och naturgödslad jord. Jorden är ogräsfri från leverantören. Jorden passar utmärkt till köksträdgården och buskar/perenner. Jorden är även bra som jordförbättring där man kan blanda 50/50 med befintlig jord och sedan plantera barr och andra häckväxter som vill ha lite tyngre jord. 

Norelljord, vikt: 1 m3 = ca 1 000 kg

Dressjord

Dressjorden är en mycket bra jord med väldigt fin struktur och väldigt mycket näring. Dressjorden är väldigt lätt och sandblandad. Det ska ligga absolut max 2 cm (optimalt är ca 0,5-1cm beroende på underlag) för att man inte ska kväva gräset som ligger under och vi rekommenderar att man ska stödså vid dressing av gräsmatta. 

Dressjord, vikt: 1 m3 = ca 600 kg

Täckbark

Den täckbark vi säljer är komposterad bark i storlek 10/40 mm. Den används till marktäckning i rabatter, planteringar och liknande. Används för att motverka etablering av ogräs och verkar också genom att tillföra värdefulla mullämnen till jorden. Ogräsbekämpning med täckbark som marktäckare ger lägre kostnader mot andra metoder som manuell bekämpning. Det går att lägga på täckbark i rabatten och planteringar hela året. Täckbark är inte bara pricken över i:et i din rabatt, utan hjälper även till att bevara fukten, skydda känsliga växter och återger mullhalten i jorden.

Täckbark, vikt: 1 m3 = ca 600 kg

Rhododenronjord

Rhododenronjord är en väldigt sur jord som har ett lågt phvärde med grövre struktur som hjälper till att behålla fukt i jorden. Rhododendronjord är en jord som passar utmärkt till rhododendron, azalea, blåbär och hortensia m.m.

Dressjord, vikt: 1 m3 = ca 600 kg

BARKMULL

Barkmullen ser till att luckra upp lerjordar och även strukturen för sandjordar. Barkmullen består av en väldigt fin blandning som bidrar till att öka mullhalten och förbättra mikrolivet i jorden.

Anläggningsjord

Vår väldigt fina och mycket populära egentillverkade anläggningsjord. Jorden är en lite tyngre jord som passar utmärkt till uppfyllnad eller som bas för anläggning av gräsmatta. Anläggningsjord är en mer kompakt jord än gräsmattejorden.