Köpvillkor för dig som kund hos oss

KÖPVILLKOR

Vi ansvarar för att de vedartade växter du köper hos oss så som träd, rosor, buskar, barrväxter, klätterväxter, frukt och bär och häckplantor samt även perenner är friska och av den sort som står på etiketten.

Alla växter är levande och behöver rätt omvårdnad och skötsel för att trivas och växa sig frodiga. Det kan ta olika lång tid beroende på vilken växt och sort du köpt innan du ser att den anpassat sig och etablerat sig på den nya växtplatsen, ibland upptill några månader.

Etableringsgaranti – Vad händer om växten du köper hos oss inte tar sig?
Vi tillhandahåller något som kallas för etableringsgaranti men det åligger dig som köpare att själv skaffa dig den kunskap och information du behöver om växtens förutsättningar för en bra etablering i din trädgård.

Fråga gärna våra trädgårdsmästare om råd vid inköp för att få den bästa starten för just din växt.

Etableringsgarantin gäller fleråriga växter såsom prydnadsträd, prydnadsbuskar, häckplantor, barrväxter, rododendron, azaleor, rosor, klätterväxter, fruktträd och bärbuskar.

Om växten trots att både planteringsråd och skötselråd har följts inte tar sig alternativt att du misstänker att det inte är rätt sort har du möjlighet att åberopa etableringsgaranti eller sortäkteheten.

VIKTIGT! Vid åberopande av etableringsgaranti eller fel vid sortäkthet krävs det att ni har kvittot kvar, det gäller som er garantisedel och reklamation kan ej genomföras utan kvitto.

Vid åberopande av garantin eller fel vid sortäkthet gäller följande anvisningar:

 • Kontakta oss först innan du gräver upp plantan, detta sker helst via mail på hokasen@norellstradgardscenter.se alternativt via telefon 021-27280
 • Skicka gärna med bilder i mailet så vi har något att utgå ifrån.
 • Uppvisning av kvitto, gärna redan i mailet om möjligt.

Etableringsgarantin gäller enligt följande:

 • Vårköp (mars-maj) inom 2 månader från köptillfället
 • Sommarköp (juni-augusti) inom 1 månader från köptillfället
 • Höstköp (september-oktober) innan juni nästpåföljande år.

Här gäller garantin endast för vedartade växter för zon 5 och uppåt och inte för rosor.

Vintergröna växter skall inte planteras efter den sista september eftersom de ofta inte hinner etablera sig innan kylan kommer och kan då lätt få vinterskador. Vintergröna växter som planteras efter september omfattas inte av etableringsgarantin.

 • För sortfel som kan ta lång tid att upptäcka på t.ex. fruktträd följer vi konsumentköplagen och sortäkthetsgarantin gäller i upp till 3 år.

Etableringsgarantin gäller INTE för följande:

 • perenner, krukväxter och sommarblommor (med undantag för rena sortfel)
  – växter som är prisnedsatta
 • växter som angripits av skadedjur eller sjukdomar efter köpet
 • växter som har angripits av vilt
 • växter som skadats vid hemtransport eller plantering
 • växter som fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig vattning
 • växter som planterats i krukor, kärl eller liknande
 • växter som efter etableringen fått sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp
 • vissnesjuka på storblommig klematis
 • blommande bambu
 • växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka
 • vintergröna växter som planterats efter sista september, då de ofta får vinterskador
 • buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladium buxicola efter planteringen

Vi reserverar oss för eventuell felmärkning av den mänskliga faktorn.