Våra trädgårdsråd och trädgårdsinformation för årets alla årstider

TRÄDGÅRDSRÅD

Tips och råd från våra trädgårdsmästare för din trädgård under vår, sommar, höst och vinter. Se det som en kom ihåg på vad som behöver göras i din trädgård och när på året det behöver göras. En trädgård är levande och behöver ständig skötsel, även om den är lättskött så kan vissa delar behöva tänkas lite extra på.

Trädgården på våren

Våra råd hur du på bästa sätt tar hand om trädgården på våren.

Solen utgör så här års den största hotet för växterna. Just dessa temperaturväxlingar som uppstår när solen känns riktigt varm men nätterna fortfarande är kalla kan vara förrädisk för växterna, trots att många växter klarar stora temperaturskillnader kan det vara bra att tänka lite extra på tex nyplanterad thuja, barrväxter och buxbom. De kan lätt drabbas av frystorka och är svårt att komma tillrätta med. Skydda era känsliga växter – täck med säckväv eller dubbla lager fiberduk.

Svårt att säga exakt när detta ska ske men utgå alltid utifrån att när skotten på perennerna trängt upp ur marken är det dags för då har dom vaknat ur sin vinterdvala. Tänk dock på att inte göra detta för tidigt då ris och gamla löv skyddar perennerna mot den starka vår solen och de kyliga nätterna.

Rensa och klipp bort torkat och döda växtdelar, lägg med fördel på ett lager med 2-3 cm kogödsel på säck i rabatten. De nya skotten kommer tränga igenom detta lager och ha mycket nytta av den jordstruktur som kommer skapas och den näring som tillsatts. Så bra struktur på jorden som möjligt skapar ett bra och lättvuxet klimat för växten. Med fördel kan du låta klippet av de döda växtdelarna ligga kvar under det nya lagret med jordförbättring, de blir till extra näring och struktur i jorden.

Att välja rätt jord från början är A och O i en optimalt och lyckad etablering av dina växter. Välj rätt jord till rätt växt för att ge just den växten den näring, mullhalt osv som den behöver. Tumma aldrig på kvalitén på jorden – ju bättre kvalité på jorden desto starkare och frodigare växter.

Gödsla prydnadsbuskar, unga träd, häckar och bärbuskar med långsamverkande gödsel – kogödsel, stallgödsel (se till att den är ordentligt brunnen innan), hönsgödsel, kompost eller ekologiskt gödsel. Mylla ner det ytligt i jorden. Gödsla gräsmattan när den börjat växa vilket brukar ske runt 7–10 plusgrader och lite beroende på väder och vind. Här rekommenderar vi Brilliant gräsgödsel. Kom ihåg att mossan växer redan kring 3 grader och därför är det bra att hjälpa gräsmattan på traven att bli så stark som möjligt för att kunna tränga undan mossan.

När björken får musöron är det dags att beskära rosorna enligt gammal skröna, vilket faktiskt är perfekt för rosorna. Rabattrosor klipps mellan 15 och 30 cm över marken. Busk- och klätterrosor gallras och klipps i snygg form. Använd vass sekatör så att snittet blir så snyggt som möjligt och inte lämnar flikar där sjukdom kan etablera sig.

En regelbunden klippt gräsmatta skapar en tät och ogenomtränglig yta. Det gör att mossa och andra ogräs har svårt att få fäste. Tänk på att inte klippa gräsmattan för kort, minimum ca 5 cm rekommenderas. Klipps den kortare skadas rötterna och det i sin tur leder till att gräsmattan får ett svagt rotsystem som inte står emot ogräs och mossa och som heller inte har kraften att växa sig starkare i sig. När tex skottkärran med lite tyngd i inte lämnar spår är det dags att börja klippa gräsmattan.

Gödsla gör ni med gräsgödsel, avsedd för gräsmatta. Vi rekommenderar Brilliant gräsgödsel som finns i våra butiker. Här finns även varianter med till exempel extra tillsatt järnsulfat som hjälper till att tränga undan eventuell mossa som finns i gräsmattan.

Behöver gräsmattan repareras, fyll då i hål med jord och dressa den med dressjord. När frosten släppt taget om marken och det är varmt även på nätterna, över 10 grader kan ny gräsmatta sås. Var noga med att vattna och hålla det fuktigt men inte för mycket.

Gräsklipp kan med fördel också låta ligga kvar på gräsmattan, de blir till gödsel det med. Robotgräsklippare är därför bra då de regelbundet klipper lite och klippet får ligga kvar och återgå till jorden i form av gödning. Robotgräsklippare hittar ni i vår butik på Hacksta.

Om du inte gjorde beskärningen under JAS-perioden är det dags för den årliga beskärningen. Framförallt mår unga äppelträd bra av att få en årlig beskärning i och med tillväxten medans gamla träd oftast inte behöver beskäras så hårt.

Se upp bara att ni inte beskär trädet för hårt, detta leder till onödiga vattenskott som tar stor kraft från trädet. Uppkommer vattenskott skall dessa tas bort omgående men även här behöver man vara försiktig med att inte ta allt på en gång för då sätter trädet nya som tar mer och mer kraft. En balansgång är viktig här. Päronträd beskärs också, men mer sparsamt.

Prydnads- och bärbuskar kan föryngringsbeskäras liksom en del häckar. Kolla dock upp vad som gäller för just den sorten som du har i din trädgård.

Föryngringsbeskärning görs bäst i feb-mars innan saven stiger. Många växter mår bra av att glesas ut för att ge kraft och utrymme åt nya skott. Hit hör röd- och svartvinbärsbuske, korallkornell, snöbär, schersmin och buskrosor. Vissa växter kan du med fördel skära ner totalt med några års mellanrum för att få ny kraft och spänst. Till exempel, rosenspirea, ölandstok, berberis, snöbär och vresrosor.

Web 1920 – 13

Trädgården på sensommaren och hösten

Tips om hur du tar hand om trädgården på sensommaren och hösten.

JAS-perioden som många inom trädgård pratar om är juli-augusti-september och betyder som sagt beskärning. Sensommar och tidig höst är bra tid att beskära träd och buskar.

Tänk på att i första hand rensa döda grenar, alla grenar som växer inåt i kronan och de grenar som växer uppåt, framförallt på fruktträd då de behöver ljusinsläpp i kronan. Viktigt är att tänka på att man har rena verktyg när man beskär, för att förhindra så att eventuella virus och svampsjukdomar sprids. Verktygen tvättar du med fördel i rödsprit.

Viktigt att sikta på att vänta till slutet på september ungefär innan detta görs för att förhindra att de torkar ut.

Rensa och klipp bort torkat och döda växtdelar, lägg med fördel på ett lager med 2-3 cm kogödsel på säck i rabatten. De nya skotten kommer tränga igenom detta lager och ha mycket nytta av den jordstruktur som kommer skapas och den näring som tillsatts. Så bra struktur på jorden som möjligt skapar ett bra och lättvuxet klimat för växten. Med fördel kan du låta klippet av de döda växtdelarna ligga kvar under det nya lagret med jordförbättring, de blir till extra näring och struktur i jorden.

Att välja rätt jord från början är A och O i en optimalt och lyckad etablering av dina växter. Välj rätt jord till rätt växt för att ge just den växten den näring, mullhalt osv som den behöver. Tumma aldrig på kvalitén på jorden – ju bättre kvalité på jorden desto starkare och frodigare växter.

För att undvika att vintergröna växter får frysskador och torkar ihjäl är det viktigt att inte plantera dessa för sent på hösten. Sikta på att ha dessa i marken innan sista september för att försäkra dig om att de hinner utveckla ett stadigt och kraftigt rotsystem innan vintern kommer. Att tänka på är att vattna upp vintergröna växter innan det blir minusgrader och frosten kommer ordentligt. Täck gärna jorden med löv – då får du hjälp med att bibehålla fukten i jorden.

September är årets bästa månad för plantering. Luften är fuktig och värmen finns kvar i jorden. Branschorganisationerna förespråkar stora planteringsveckan som alltid infaller första hela veckan i september då förutsättningarna för växterna är som bäst nu. Sortimentet av häckar, klumpade träd och buskar samt rosor är som störst nu.

Planera gärna för dina vårlökar och se till att få ner dom i jorden. Just nu är urvalet som bäst – massor av fantastiska sorter att välja mellan! Planera, plantera och njut av en färgsprakande rabatt i vårkanten!

Perenner, buskar och träd planteras med fördel nu, de hinner få till ett perfekt rotsystem innan vintern och du ger dom bästa möjligheten att frodas i vår om du planterar dom redan nu – de får en bättre start och eftersom de inte planteras mitt i sin tillväxtperiod på våren kommer växterna att börja växa tidigare och blir därmed frodigare. Tänk på att de behöver vatten även om du planterar dom på hösten när jorden är fuktig. Håll koll.

Kom ihåg gnagskydd runt trädens stammar, många harar och hjortdjur älskar att hitta dessa smaskiga barkbitar när vintern är karg.

Rosor är känsliga individer och kan behöva lite extra omvårdnad och omstoppning på hösten. Torra löv och granris eller täckbark är utmärkt att kupa rosorna med för att skydda dom. Klä med fördel känsliga klängrosor med säckväv.

Fuktig höst är bästa tid för att anlägga gräsmattor. Fröna hinner gro av värmen som ännu dröjer sig kvar även om nätterna känns kalla och det gör att rötterna hinner etablera sig innan vintern. Har du löv på gräsmattan? Kör gärna över dom med gräsklipparen några gånger och då utan uppsamlare så lövstrimlorna får ligga kvar på marken. Detta gör att microlivet och maskarna har möjlighet att dra ner detta i jorden under gräsmattan vilket ger fantastisk jordförbättring och gödsel samtidigt som naturen får göra sitt.

Hösten är ju tiden för att sätta vitlök till nästa års skörd. Vitlök behöver vintervila för att växa ordentligt. Att tänka på är att köpa vitlöksutsäde i trädgårdsbutik, dvs vitlökar som är avsedda för plantering. Dela sedan dessa i klyftor. Klyftorna planteras med rotändan neråt på 5–7 cm djup och med 10–15 cm avstånd mellan varje klyfta. Går även att odla inomhus. Vitlöken mår bäst av att komma ner i jorden innan november.

trädgårdstips-höst

Trädgården på vintern

Vår rekommendation om hur du på bästa sätt tar hand om trädgården under lågsäsong.

Vid långvarig barmark och rikligt med minusgrader är det viktigt att skydda växterna och deras rötter. Bred ut vinterskyddsväv, granruskor, halm, torra löv eller täckbark över känsliga växter som behöver vinterskydd. Täck framför allt nyplanterade växter som inte hunnit rota sig ordentligt. Eventuell snö isolerar växterna mot den värsta kylan. Och tjälen går inte lika djupt om det ligger ett snötäcke på marken.

Gå inte i onödan på gräsmattan när det snöat. Den nertrampade snön försenar gräsets start på våren och kan göra att ett kraftigt lager is bildas. Detta lager med is kan i sin tur skapa brännskador på gräsmattan på våren. Blir nästan som ett förstorningsglas som förstärker solen strålar när de träffar gräsmattan.

trädgårdstips-vinter

MER FÖR DIN TRÄDGÅRD