Tuja

Tuja

Brabant är det vanligast sorten när man planterar tuja.
Växtsättet är kraftigt och den blir snabbt både bred, tät och hög.

Vi har tuja Brabant i följande storlekar

  • 50+cm
  • 60-80cm
  • 90-100cm
  • 150cm premium
  • 200-220cm
Smaragd heter den andra sorten som även kallas ädeltuja.
Den har ett mera långsamt växtsätt och blir mera smal och toppig.
Barren på Smaragden är mera grönglansiga än Brabanten

Vi har Tuja Smaragd i följande storlekar

  • 50cm
  • 100-125cm
  • 170-180cm

 

Odling av tuja

Vi rekommenderar krukodlade thujor, då dessa etablerar sig snabbast. Detta för att de redan har utvecklat ett fungerande rotsystem i krukan från början.

Avgörande för etableringen är väl utvecklade sugrötter, och thujor som odlas på fält tas upp maskinellt och placeras i kruka eller klump. Då sugrötterna finns ytterst i växternas rotsystem kommer de inte med vid upptagningen från fält. Därmed försenas etablering och tillväxt, och kan ge ojämn kvalitet, då de först måste bilda nya sugrötter, vilket tar tid och kraft.

Det här är anledningen till att vi valt att enbart sälja krukodlade thujor

Skärmavbild 2021-04-23 kl. 15.00 2

Jordsorter

Gräv ett dike som är ca 40-50cm djupt och lika brett.

Fyll tillbaka med trädgårdsjord E som har rätt torvhalt och är gödslad.

Packa jorden så att växterna inte sjunker. Vid plantering av växterna sätts dom ca 5-10 cm högre än marknivån. Detta är mycket viktigt för det vanligaste sättet som tujor dör på är att man vattnar ihjäl dom. Sätter man dom högre med en s.k bombering får man ett naturligt fall och vattnet rinner bort från tujan och blir inte ståendes i planteringsdiket.

Vattning

Det finns olika sätt att vattna tujahäck.

Droppslang är det vanligaste sättet, detta hjälper till att inte vattna för mycket. Det räcker med ca 1-3 gånger i veckan och hur länge det droppslangen skall vara på vid varje tillfälle beror på vilken typ av slang man har. Vanligtvis brukar det handla om ca 1-3 tim/ tillfälle.

Vattenspridare och vattenslang hanteras på liknande sätt som droppslangsbevattning.

Rotvattnare – med en rotbevattning skall man vattna ca 3- 5 min på varje tuja och ca 1-3 gånger i veckan.

Det är viktigt att inte vattna för ofta, det är mycket viktigt för rötterna behöver syre.

Det finns fuktmätare att ta hjälp av om man är osäker med vattningen. Då kan man mäta fukten en bit ner i jorden och vanligast är att man mäter ca 1 dm ner.