Pumpar

Pumpar

En luftpump gör stor nytta i alla dammar inte bara för att lufta ut sumpgaser på vintern. Även på sommaren ökar syreinnehållet i dammen. Fisken mår bättre och den biologiska balansen blir bättre när nedbrytningen blir bättre.
Vårt råd är enkelt. Låt en luftpump vara igång hela året. Placera luftstenarna på sommaren där cirkulationen i dammen är lägst så uppstår inga ”döda” zoner. Luftpump 8500 Luftpump 270 Luftpump 540 Luftpump 1680 Luftpump 4200 Luftpump 108 Luftpump 3000 Luftpump Airflow 400