Pumpar

En luftpump gör stor nytta i alla dammar inte bara för att lufta ut sumpgaser på vintern. Även på sommaren ökar syreinnehållet i dammen. Fisken mår bättre och den biologiska balansen blir bättre när nedbrytningen blir bättre.
Vårt råd är enkelt. Låt en luftpump vara igång hela året. Placera luftstenarna på sommaren där cirkulationen i dammen är lägst så uppstår inga “döda” zoner.

Luftpump 8500
Luftpump 270
Luftpump 540
Luftpump 1680
Luftpump 4200
Luftpump 108
Luftpump 3000
Luftpump Airflow 400