Fiskar

Fiskar

Ingen damm är fullständig utan fiskar i. Och det har vi självklart att erbjuda här på Norells Trädgårdscenter.

Guldid

Guldid är en utmärkt fisk till trädgårdsdammen. Den trivs bäst i stim på minst 5 st och är en utmärkt jägare av mygglarver och smådjur på vattenytan. Den simmar snabbt och får den bara tillräckligt med syre är den mycket tålig. Guldiden är fredlig mot andra fiskar och går bra att kombinera med guldfisk och koi. Guldiden förökas sig lät i vanliga trädgårdsdammar.Den växer snabbt och blir uppemot 90 cm.

Guldfisk

Guldfisken tillhör släktet Cyprinidae karpfiskar och har i många hundra år varit världens mest populära fisk i trädgårdsdammar som prydnad. Det är en hårdför och tålig fisk som passar både för nybörjaren och den mer avancerade. Till skillnad mot Koi karpen rör den inte växterna utan går utmärkt att ha i tätt planterade dammar.Guldfisken härstammar från  Södra Kina där den varit känd i mer än 1000 år. Den kom till Europa med Engelsmännen på 1700 talet och spred sig snabbt över kontinenten. Den finns i ett flertal varianter och färger men får aldrig så vackra färgkombinationer som Koi karpen.Guldfisken börjar matas när temperaturen stiger i dammen till ca 8 grader. Börja med energifoder som innehåller lite proteiner och ta det försiktigt. När vattentemperaturen stiger går du över till vanliga sticks. Guldfisken kan övervintra ute om du ser till att det finns syre och dammen inte bottenfryser.Råd när du köper guldfisk: Titta på fiskarna och se särskilt efter sår och vita fläckar som kan tyda på bakteriella infektioner eller parasitangrepp. Fisken skall simma obesvärat och fenorna skall inte vara ”hopklibbade”. Fråga om de äter ordentligt vilket är ett tecken på att de mår bra.

Koi

Aka = Röd.Bekko = Svarta fläckar på röd, vit eller gul grund.Kohaku = Vit koi med röda markeringat.Magoi = Svart koi.Shiro bekko = Vit koi med tydliga svarta markeringar.Sumi = Svart koi.Tategoi = Koi som kommer bli bättre med stigande ålder och storlek.Koi trivs bäst i stora dammar med ordentliga djuphålor. Det är till skillnad mot guldfisk viktigt att den matas ordentligt så den får ordentlig storlek. Den kraftiga matningen och också kravet på bra cirkulation gör att det behövs kraftiga pumpar och stora filter. Vår Voretch X och Superflow kombinerat med ett Beadfilter är perfekta för det ändamålet.Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är med karantän om du köper nya koi och redan har ett etablerat bestånd i dammen.

Stör

De flesta som hör talas om stör tänkar antagligen på den Ryska kaspiska stören och kaviar vilket är något helt annat än stör till trädgårdsdammar.Den stör som dammägaren kan ha i sin trädgårdsdamm är odlade hybrider som främst används till matfisk. Den växer snabbt och kan bli mer än 1 meter lång om dammen är tillräckligt stor.Stören vill ha en lugn omgivning då den annars har svårt att få tillräckligt med mat. Den tycker om att söka föda på botten och i naturen är olika snäckor och musslor en stor del av deras föda. Vi har speciellt sjunkande störfoder. Små störar har ibland svårt att klara sig då de lätt blir offer för fåglar och katter. De kan också trassla in sig i trådalger och då ha svårt att komma loss. Vill du ha stör i dammen är det viktigt att den får mat även på vintern. Det är en äkta kallvattenfisk som äter hela året. Stör i dammen kan bli mycket tillgiven och komma upp och äta ur handen. Det finns flera olika sorter i handel.

Skärmavbild 2021-04-23 kl. 15.00 1(5)