Filter

Filter

Ett dammfilter kan vara uppbyggt på lite olika sätt. Men målet med filtret är alltid detsamma, att din damm ska få ett klart och friskt vatten.

Ett filter arbetar på tre olika sätt:

1. Det renar vattnet mekaniskt. Det gäller att skilja ut fritt simmande partiklar i vattnet,slam på bottnen sugs upp av pumpen och fångas upp det i filtret. Det mest effektiva filtermaterialet är filtersvampar som också renar biologiskt.

2. Att bryta ned avfallsämnen på ett biologiskt sätt: Det fungerar genom att filtermaterialet får en biologisk miljö som gör att olika nedbrytningsbakterier fastnar och trivs i och på materialet. Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring. Av det här resonemanget förstår du att det är mycket viktigt att filtermaterialet innehåller mycket nedbrytningsbakterier och filtret inte är för litet.

3. Filter motverkar alger genom att nedbrytningen blir bättre men eftersom slutprodukten nitrat är växtnäring skall också delvattenbyten genomföras regelbundet. Har du lite växter som tar upp nitraten behövs det oftare delvattenbyten för att motverka att det byggs upp stora mängder nitrat. För att få ett garanterat klart vatten kan du köpa en UV-C enhet som garanterat dödar svävalger (grönt vatten) De här algcellerna är för små att fastna i filtermaterialet. Vill du veta mer om hur ett UV fungerar kan du läsa om det här Många av våra filter levereras också med inbyggd UV enhet.

Skärmavbild 2021-04-23 kl. 15.00 1(6)

Något att tänka på

För att ett filter skall fungera optimalt måste det drivas av en riktig pump. Pondteam har pumpar som fungerar bra ihop med alla filter som finns till dammar. Våra Vortech och Superflow är speciellt utvecklade för att driva filter, bäckar och vattenfall. Med sina energisnåla motorerer är de ett prisvärt alternativ för en pump som skall gå under tuffa förhållande år efter år. Superjet pumparna passar till mindre filtersystem.

Det är viktigt att pumpen går dygnet runt, under hela säsongen. Detta då de nyttiga bakterierna i dammen och filtret kräver mycket syre för att bryta ner skadliga ämnen i dammen. Går inte pumpen, minskar syret i dammen och dessa nyttiga bakterier dör