Jordpåsar

Jordpåsar

Eko-plantjord 20 L KRAV

Ekologisk kravmärkt sandblandad och kalkad torv.
Mindre säck, lättare att hantera.

Hortensiajord, 20 Liter

För surjordsväxter såsom Hortensior

Eko-plantjord 20 L KRAV

Ekologisk kravmärkt sandblandad och kalkad torv.
Mindre säck, lättare att hantera.

Pelargon- Blomjord, 20 Liter

Med långtidsverkande näring. Vi har förändrat en normal blomjord med dels bättre struktur, men även en med svag grundgödsling. Den innehåller långtidsverkande näring som ger en god etablering och tillväxt i 3-4 månader efter nyplantering samt omkrukning.

Plantjord, 50 Liter

Naturgödslad.
En jord för alla lägen. Lämpar sig för användning som jordförbättring i mullfattiga jordar, grönsakslandet, samt plantering av buskar, träd och perenner i rabatt.

Yrkesplantjord, 50 Liter

Med långtidsverkande näring.
Yrkesodlarjord innehåller långtidsverkande gödning samt lera/kisel och sand. Grunden i jorden är en blandning av riktigt ljus blocktorv men även tillsatts av något mörkare harvtorv. Blocktorven ger god syresättning till rötterna samt långsiktig struktur till jorden.

Dressjord, 50 Liter

Finmald.
Framtagen för användning i yrkessektorn. Finmald två gånger!
Dressen passar både till dressing och reparation av gräsmattor. Dessutom lämplig som jordförbättring.

Rosjord, 50 Liter

Naturgödslad.
En unik jordblandning med stort innehåll komposterad naturgödsel för främjande av mikrolivet, luftig och porös torv, kisellera samt undergörande kakaoflis. En jord för odlare med höga krav.

Rhododendronjord, 50 Liter

Med extra järn.
En jord för en odlare med höga krav. Rhododendronjorden är framtagen för att uppnå så god struktur som möjligt för att gynna etablering av rhododendron, azaleor, samt andra surälskande växter.

Täckbark, 50 Liter

Grov struktur.
En ren naturprodukt bestående av välblandad ogräsfri barrträdsbark. Täckbark skyddar mot ogräs och motverkar uttorkning av öppen jord, samt ökar jordens mullhalt.

Barkmull, 50 Liter

Fin fraktion.
Barkmullens användningsområden är jordförbättring i kompakta jordar och som täckmaterial och vintertäckning.
Ogräsfri barrträdsbark.

Leca, 40 Liter

Dränering och dekoration.
Dränerar all slags jord och skapar en bättre miljö för växters rötter. Används också som dekoration och täckning av jord, det hindrar jorden från att torka ut.
Finns även i 10 liters säck.

Medelhavs- och Citrusjord, 20 Liter

Mineralrik.
Passar utmärkt till citrusväxter och andra medelhavsväxter som tex. lagerblad och olivträd.

Blomjord, 20 Liter

Näringsrik. Blomjord är en torvbaserad naturlig jord, som har en fin men ändå fast struktur och är näringsberikad. Passar till alla gröna och blommande växter inomhus.
Finns även i 10 liters säck.

Orkidéjord, 6 Liter

Lucker jord.
Orkidéjorden är grov och lucker, den släpper lätt igenom vatten. Jorden passar till de flesta vanliga, lättodlade orkidéerna i kruka och den passar också till andra blommor som vill ha en grov jord.

Såjord, 10 Liter

Även för kaktusar.
Såjord består av en utvald blandning av finsållad torv och sand med ett lågt näringsvärde för all sådd och förökning. Jorden är svagt gödslad och finsiktad med mycket sand. Såjorden går även utmärkt att använda till kaktus.

Kogödsel, 50 Liter

Naturligt komposterad.
Ett organiskt fullgödselmedel för mångsidig gödsling. Kogödseln är komposterad i tre år, mald och blandad med 20% torv. Den aktiverar jordens mikroliv och underhåller mullhalten.

Såjord, 50 Liter

Även kallad kaktusjord.
Svagt gödslad jord för sådd och skolning, kaktusväxter och lökdrivning.
Finns även i 10 liters säck.

Blomjord Leca Lera, 50 Liter

Vitmossetorv som är kalkad och gödslad. Innehåller leca som ger bättre syretillgång och dränering samt lera för ökad vatten och näringstillgång. Lämplig till urnor och balkonglådor.

Växttorv, 80 Liter

Jordförbättring.
Gödslad och kalkad vitmossetorv, till inblandning eller jordförbättring av lätta och tunga jordar.

Naturtorv, 80 Liter

Ogödslad.
Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och odling av kalkskyende växter som till exempel: Azalea och Rhododendron.

Pinjebark, 70 Liter

Dekorativ täckbark till rabatter och som skydd.
Storlek 20-40.