Öppet:

HACKSTA:
Vardag

Lördag
HÖKÅSEN:
Vardag
Lördag, söndag, helg

09–18
10–15

09–18
10–15
Försäljning av fisk till din damm Skriv ut
Vi har ett mycket stort urval av olika arter och storlekar på dammfisk hemma under säsongen.

  • Guldfisk (Carrasius aruatus) 
  • Blå Schubunkin (Carrasius schubunkin)
  • Koi karp (Cyprinos capio) 
  • Stör (Acipenser guldenstaedti) 
  • Guldid (Leuciscus idus) 
  • Sötvattenmussla (Anodonta cygnea)fiskar